Komplexně rozvíjející program pro děti ve věku 4 – 8 let
– KUPREV

 • Program pro děti a jejich rodiny.
 • Primární a sekundární prevence.
 • Možnost pracovat i skupinově.
 • Pevné vkládací desky s lekcemi nachystanými k vyjmutí, obsahuje motivační samolepky.
 • Těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog, nově učitel/ka MŠ/ZŠ s platným certifikátem pro práci s metodou).
 • Psychologická práce s rodičem již jako součást textů (zvyšování rodičovských kompetencí, frustrační tolerance i nadhledu rodiče).
 • Program obsahuje 15 lekcí, které dítě a rodiče postupně provází vyváženým setem témat.
 • Každá lekce obsahuje i hlubší souvislosti, mapuje otázkami porozumění (odpovědi uvedeny) a nabízí také úkoly, ve kterých si děti vše procvičí.
 • Zařazena jsou i citlivá a tabu témata, jako např. smrt, víra, zrození nového života a peníze.
 • Program napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní docházky.
 • Lze využít plošně – u dětí zdravých (včetně nadaných) i u dětí s různými problémy (obtíže s pozorností či hyperaktivitou, dysfázie či jiné poruchy řeči a komunikace, poruchy autistického spektra, obtíže v oblasti emocí a chování, deficit kognitivních schopností, odlišný mateřský jazyk apod.).
 • Program je dostatečně pružný a lze jej průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte.
 • Lze jej několikrát opakovat se stoupající náročností.