Celostní terapie  narušené komunikační schopnosti – individuálně, systematicky, komplexně!

DĚTI - NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI PÉČE

 • poruchy či vady výslovnosti (dyslalie)
 • opožděný vývoj řeči
 • specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • myofunkční poruchy
 • poruchy řeči u kombinovaných vad
 • poruchy řeči v důsledku onemocnění centrální nervové soustavy v oblastech kontrolující motorické funkce (dysartrie)
 • poruchy řeči při rozštěpových vadách
 • získaná neurotická nemluvnost (mutismus)
 • poruchy autistického spektra
 • děti s obtížemi v krmení (spolupráce s laktační poradnou KNTB ve Zlíně a oddělením neonatologie)

DOSPĚLÍ - NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI PÉČE

 • péče o klienty po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy, onkologických onemocněních, neurodegenerativních onemocněních aj. Komplexní klinicko-logopedická péče je poskytována osobám s afázií, dysartrií, poruchou polykání, kognitivně-komunikačními poruchami. Externě spolupracujeme s léčebnou následné péče při Městské nemocnici v Uherském Brodě, kam docházíme na lůžková oddělení.
 • úprava přetrvávající nesprávné výslovnosti
 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • poruchy hlasu, sluchu
Logopedie UB deti | Klinická logopedie│Uherský Brod │Tereza Blahová
Logopedie UB dospeli | Klinická logopedie│Uherský Brod │Tereza Blahová

Další služby

Trénink jazykových schopností podle Elkonina

Příprava předškoláka na čtení, trénink jazykových schopností, trénink fonematického uvědomování. Tyto pojmy jste již možná slyšeli, ale víte jak takový trénink probíhá?

Více zde.

Neurovývojová stimulace

Základ neurovývojové stimulace tvoří neurovývojová terapie, která využívá znalosti z více metod najednou a snaží se vyřešit příčiny mnoha problémů učení a chování. Neurovývojová stimulace je vhodná pro děti od 4 let, ale je účinná i u dospělých.

Více zde.

Program pro rozvoj pozornosti – KUPOZ

Tento program zlepšuje nejenom pozornost a soustředění, ale také psychomotorické tempo, zrakové i sluchové vnímání a komunikační dovednosti. Je vhodný pro děti mladšího školního věku od 8 do 12 let.

Více zde.

Komplexně rozvíjející program pro děti ve věku 4 – 8 let – KUPREV

Cílem tohoto programu je rozvíjet sociální dovednosti a předcházet tak rizikům adaptačních problémů. Zaměřuje se na orientaci dítěte v prostředí, ve kterém se ve svém věku obvykle pohybuje a na rozvoj sociálního chování v běžných životních situacích.

Více zde.

JIAS trénink

Johansenova individualizovaná auditivní stimulace (JIAS) je individualizovaný sluchový trénink přizpůsobený přesně frekvencím slyšení a hemisferální preferenci auditivního vnímání u konkrétního klienta.

Více zde.

Pro bližší informace k výše zmíněným programům nás neváhejte kontaktovat.

 

Máte dotaz? Napište nám.

2 + 15 =