O nás

Mgr. et Mgr. Tereza Blahová

klinický logoped

“Jediný způsob, jak dělat svoji práci dobře, je milovat to, co děláš. Pestrost práce je pro mě výzvou a zároveň velkou odpovědností. Motivuje mě k tomu se dále ve svém oboru vzdělávat. Děkuji za důvěru, kterou do mě klienti vkládají.”

Mgr. Bc. Tereza Dulovcová

logoped ve zdravotnictví

“K jednomu cíli vede mnoho cest, ale ne každá je vhodná. Baví mě hledat vhodnou cestu v rámci terapie s mými klienty. Terapii je potřeba „šít na míru“. Učením jiných se učím sama. Odměnou je mi příjemně strávený čas a dosažené úspěchy klientů.“

Jana

Mgr. Jana Tižková

klinický logoped

“Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě si to vyzkoušet a já to pochopím. Umět pracovat s chybou, názorně a s respektujícím přístupem je podle mě cesta, jak dělat svoji práci dobře a s láskou.”

Mgr. Bc. Klára Ligurská

logoped ve zdravotnictví

„Dobrá hra je lepší než patnáct minut drilu. Při mé práci je důležité, aby mne bavila, protože jenom tak, může bavit i mé klienty. Každý máme jiný životní příběh, proto se terapii snažím přizpůsobit na míru podle zájmů klienta. Protože řeč je komplexní činností, neobejdu se při své práci bez celostního přístupu. Děkuji za projevenou důvěru.“