ceník

Péče v naší ordinaci je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud jste pojištěni u některé z následujících zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdravotní pojištovna ČR – 111; Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205; Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – 211; Odborová zdravotní pojišťovna zaměstannců bank, pojišťoven a stavebnictví – 207; RBP zdravotní pojišťovna – 213; Vojenská zdravotní pojišťovna – 201.

Naše služby Cena
Vstupní logopedické vyšetření, vč. vypracování zprávy (60 min) 1 700 Kč
Individuální logopedická terapie (45 min) 1 200 Kč
Individuální logopedická terapie (30 min) 900 Kč
Vypracování logopedické zprávy na vlastní žádost 500 Kč
Logopedické vyšetření a potvrzení pro studenty SŠ, VŠ 300 Kč
Vstupní vyšetření (individuální konzultace) v anglickém či německém jazyce 2 000 Kč
Logopedická depistáž v MŠ – provádíme pouze depistáž za účelem poskytnutí zpětné vazby pro rodiče, zda je nutné vyhledat klinicko-logopedickou péči.

Individuální logopedická péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění, musí probíhat přímo v nestátním zdravotnickém zařízení.

Jsme smluvním partnerem následujících zdravotních pojišťoven:

Pokud nejste pojištěnci výše zmíněných pojišťoven, bude Vám v případě zájmu poskytnuta péče za přímou platbu dle ceníku.