ceník

Péče v naší ordinaci je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud jste pojištěni u některé z následujících zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdravotní pojištovna ČR – 111; Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205; Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – 211; Odborová zdravotní pojišťovna zaměstannců bank, pojišťoven a stavebnictví – 207; RBP zdravotní pojišťovna – 213; Vojenská zdravotní pojišťovna – 201.

Naše služby Cena
Vstupní logopedické vyšetření, vč. vypracování zprávy (60 min) 1 000 Kč
Vstupní logopedické vyšetření, vč. vypracování zprávy (45 min) 800 Kč
Individuální logopedická terapie (60 min) 850 Kč
Individuální logopedická terapie (45 min) 650 Kč
Individuální logopedická terapie (30 min) 450 Kč
Vypracování logopedické zprávy na vlastní žádost 150 Kč
Logopedické vyšetření a potvrzení pro studenty SŠ, VŠ 200 Kč
Vstupní vyšetření (individuální konzultace) v anglickém či německém jazyce 1 300 Kč
Logopedická depistáž v MŠ – provádíme pouze depistáž za účelem poskytnutí zpětné vazby pro rodiče, zda je nutné vyhledat klinicko-logopedickou péči.

Individuální logopedická péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění, musí probíhat přímo v nestátním zdravotnickém zařízení.

Jsme smluvním partnerem následujících zdravotních pojišťoven:

Pokud nejste pojištěnci výše zmíněných pojišťoven, bude Vám v případě zájmu poskytnuta péče za přímou platbu dle ceníku.