Mgr. Bc. Klára Ligurská

Klara Ligurská

Vzdělání

2020 – 2021
AAK Logoped ve zdravotnictví na 1. LF UK a VFN v Praze

2015 – 2020
Sociální pedagogika intervence a Speciální pedagogika poradenství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

2014 – 2017
Pedagogika volného času na Pedagogické fakultě UJEP

Profesní zkušenosti

2020 – dosud
Logoped ve zdravotnictví v ambulancích klinické logopedie

Kurzy, semináře, sympozia a stáže v rámci postgraduálního vzdělávání

2023
Adolescence a závažné poruchy osobnosti (IPVZ)
Základy zdravotnické legislativy (IPVZ)
Dysfagie u dětí (IPVZ)
Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (dysartrie, apraxie) (AKL ČR)
Myofunkční terapie (AKL ČR)
Balbuties B (AKL ČR)
Specializační kurz v klinické logopedii (IPVZ)
Poruchy plynulosti řeči (IPVZ)
Neodkladná první pomoc (Soukromá klinika LOGO)

2022
Základní symptomatologie a včasný záchyt PAS (IPVZ)
Balbuties A (AKL ČR)
Vyšetření frontálních funkcí a neuropsychiatrických příznaků v diagnostice kognitivního postižení ve stáří (IPVZ)
Neurogenní dysfagie (AKL ČR)
Vývojová dysfázie v klinické praxi II. – praktická část (AKL ČR)
Hlas (AKL ČR)
Vývojová dysfázie v klinické praxi I. – teoretická část (AKL ČR)
Afaziologie B (AKL ČR)
Afaziologie A (AKL ČR)
Specializační webinář v klinické logopedii ZK (IPVZ)

2021
Vady a poruchy sluchu (AKL ČR)
Diagnostika přetrvávajících a získaných poruch komunikace u dospělých osob (AKL ČR)
Klinická neurologie pro klinické logopedy (AKL ČR)
Vývoj artikulace dítěte v normě a patologii (AKL ČR)
XXVIII. Konference AKL ČR – Neurovývojové poruchy řeči

2019
Konference Logopedické společnosti Miloše Sováka a Psychopedické společnosti – Mezirezortní spolupráce
IV. Klinicko-logopedické sympozium – Diagnostika a terapie poruch emocí a chování v kontextu klinické logopedie

Klara Ligurská

Publikace a přednášky

Rozvoj dětských schopností in Průvodce společným vzděláváním 1/2023
Nemluvící tříleté děti v MŠ in Poradce ředitelky MŠ, 1/2023
Pomůcky a hry v MŠ in Poradce ředitelky MŠ, 12/2022
Jak předcházet SPU in Průvodce společným vzděláváním 2/2022
Prevence specifických poruch učení v MŠ in Poradce ředitelky MŠ, září 2021
Felinoterapie v logopedii, přednáška na konferenci Cats Nezávislého chovatelského klubu
Předškolák v době pandemie aneb jak jej podpořit in Poradce ředitelky MŠ, březen 2021
Nedostatek začínajících pedagogů – jak je udržet v praxi in Poradce ředitelky MŠ, únor 2021
Výhody spolupráce se speciálním pedagogem in Poradce ředitelky MŠ, leden 2020
O emocích, asistentech i logopedii, mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích in Poradce ředitelky MŠ, prosinec 2019
Přínosy dechových cvičení (nejen) jako součást logopedické prevence in Řízení školy – Speciál pro MŠ 3/2019
Přínosy dechových cvičení (nejen) jako součást logopedické prevence in Řízení školy 3/2019