Mgr. Bc. Tereza Dulovcová

Tereza Dulcová

Vzdělání

2023

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Magisterské studium Logopedie (státní závěrečná zkouška z logopedie, surdopedie, psychologie a speciální pedagogiky)

2020
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Bakalářské studium Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy

2017
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Profesní zkušenosti

2023 – dosud
Ambulance klinické logopedie Uherský Brod

Kurzy, semináře, sympozia a stáže v rámci postgraduálního vzdělávání

2024
Balbuties A (AKL ČR)
Získané dysartrie (AKL ČR)

2023
Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví

2022
Vzdělávací program – Základy znakového jazyka (program akreditován MŠMT – Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s.)
Základní kurz bazální stimulace (Institut bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.)

Tereza Dulcová