Program pro rozvoj pozornosti – KUPOZ

  • Program pro děti od 8 do cca 12 let a jejich rodiny
  • Pevné vkládací desky, jednoduché hodnotící tabulky, motivační samolepky
  • Psychologické vedení rodičů i jako součást textu (zvyšování rodičovských kompetencí, frustrační tolerance i nadhledu)
  • Možnost počítačového hodnocení pokroku dítěte, součástí vždy i přístupový kód
  • Program je určen pro děti s ADHD/ADD, PAS, logopedickými problémy, pomalejším psychomotorickým tempem, obtížemi v oblasti emocí a chování a jiné
  • Těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog s platným osvědčením pro práci s metodou)
  • Program trvá 15 týdnů
    Pracuje se denně cca 15 minut, 1x za 14 dní instruktáž u odborníka
  • Cvičení jsou hravá a děti baví