JIAS trénink

Johansenova individualizovaná auditivní stimulace (JIAS) je individualizovaný sluchový trénink přizpůsobený přesně frekvencím slyšení a hemisferální preferenci auditivního vnímání u konkrétního klienta. Program byl sestavený na základě poznatků Dr. Kjelda Johansena v Dánsku. Trénink je sestaven ze speciálně komponované hudby, která je přizpůsobená specifickým potřebám klienta. Klient tuto stimulační hudbu poslouchá vždy několik týdnů pravidelně 10-15 minut denně v domácím prostředí, přes mobilní aplikaci a kvalitní sluchátka překrývající celé ucho. V současnosti je JIAS poskytována ve více než 25 krajinách světa a je běžnou součástí mnoha mateřských a základních škol v zahraničí.

JIAS trénink může být nápomocný u dětí, mladistvých i dospělých s následujícími obtížemi:

  • obtíže a poruchy sluchového zpracování a vnímání
  • obtíže s pozorností a soustředěním, lehká vyrušitelnost rušivými zvuky okolí
  • obtíže se čtením a psaním – poruchy učení v rovině dyslexie a dysortografie, pokud jsou podmíněné oslabením auditivního zpracování
  • opožděný vývoj řeči, oslabené porozumění řeči
  • vývojová dysfázie
  • obtíže v artikulaci, tichý, nevýrazný a monotónní projev
  • obtíže s výraznou přecitlivělostí na zvuky, nebo pískání v uších (tinnitus)
  • vnitřní nepokoj, emoční výkyvy způsobené přetížením a stresem (traumatizace, syndrom vyhoření)

Více informací o této metodě naleznete na jias.sk