Trénink jazykových schopností podle Elkonina

Trénink má celkem 33 lekcí a probíhá obvykle jednou týdně po dobu 45 minut. Každou lekci se děti „přenesou“ do kouzelné krajiny slov a hlásek. Děti se v pohádkovém světě cítí dobře, napínají pozornost a získávají nové poznatky také díky tomu, že je s novými informacemi seznamují pohádkové postavy (maňásci), které děti provází celým tréninkem.
Děti se během tréninku učí vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole umožňuje pracovat s písmeny a snáze se tak naučí číst.

 

Pro koho je trénink vhodný?

 

  • Pro děti starší pěti let.
  • Pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program.
  • Pro děti s odkladem školní docházky.
  • Pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči.
  • Pro děti s vývojovými poruchami.
  • Pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno).
  • Pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školné docházky.